Thông tin về chúng tôi

Một lộ trình tốt là điểm bắt đầu.

Công ty của bạn có những mục tiêu, những tham vọng và những lời hứa để hoàn thành.

Chúng tôi chuyên tìm kiếm những lộ trình tốt nhất cho bạn, cho việc kinh doanh của bạn và cho những thách thức của bạn.

Chúng tôi đã hợp nhất công nghệ, những mối quan hệ đối tác, ý thức cấp bách và tầm nhìn của tương lai, sự tích hợp và giao hàng chuẩn xác để cải thiện hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng ngày từ năm 1996.

Chúng tôi tin rằng con đường cũng quan trọng như đích đến. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp của Châu Mỹ Latin với chứng nhận ISO9001:2015, OEA và UN’s Global Compact, TRADE, CTPAT cũng như Brazillian Authorized Economic Operator Program (AEO).

Có gì khác nữa? Chúng tôi được nhận diện bởi Dun & Bradstreet và chúng tôi là công ty duy nhất của Châu Mỹ Latin được xếp loại trên bảng xếp hạng Top 50 Freight Forwarder lớn nhất trên Tạp Chí Vận Tải. Tất cả điều này tạo nên những con đường thậm chí tốt hơn để đạt được đích đến của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng kiến thức của mình để biến đổi thông tin thành những thông tin chi tiết, dữ liệu thành những khuyến nghị và kiến thức chuyên môn thành những giải pháp.

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm những lộ trình thông minh nhất cho công việc kinh doanh của chúng tôi.

Read our Code of Ethics.