Liên hệ chúng tôi

Chúng ta hãy làm điều này cùng nhau!

Bạn biết nơi bạn muốn đi, Asia Shipping biết cách đến đó.

Liên hệ chúng tôi

Encarregado LGPD: Figueiredo Filho Sociedade I. de Advocacia
Link para contato com o Encarregado: https://forms.gle/oQ7XB4ze5LTTPyxP7

Relate detalhadamente os fatos pretendidos e/ou ocorridos, ou ainda sua solicitação. Se houver, inclua locais, endereços, situações, nomes de pessoas e empresas envolvidas e demais situações existentes.

Sự hiện diện toàn cầu và chuyên môn khu vực

40 văn phòng tại 12 quốc gia

Văn phòng của chúng tôi
Work With Us

Bạn có muốn tìm làm việc với chúng tôi?

Chúng tôi đang tìm kiếm tài năng mới.

Gửi hồ sơ của bạn

Điền vào các trường dưới đây để gửi Chương trình giảng dạy của bạn đến Châu Á Vận chuyển.

Đính kèm sơ yếu lý lịch

Tập tin được chọn